info@1001muzayede.com
0 (212) 512 18 30
+90 546 401 10 01

Sık Sorulan Sorular

?

Nasıl satın alırım?

Müzayede sonunda satın aldığınız ürünün ödemesini kredi kartı ile ya da peşin olarak 7 iş günü içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.
Eserlerinizi Binbir Müzayede adresinden teslim alabilirsiniz.

?

Online müzayede nasıl işler?

Online müzayedelere katılabilmek için www.1001muzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online katalog yayınlandığı tarihten sonra Ankara Caddesi Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi 102/4 Sirkeci/İstanbul adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

Online müzayedeye katılanlar, eserleri Binbir Müzayede’nin yukarıda belirtilen adresinde önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Binbir Müzayede, satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir.

Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Binbir Müzayede tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir.

Online müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. "Online müzayede katılım şifresi" kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, kendisine tanımlanmış şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma, ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

Binbir Müzayede, internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre tanzim edilir.

Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir.

?

Nasıl eser satarım?

?

Online müzayede nedir?

?

Satınalma süreci nedir?

?

Satınaldığım parçayı nasıl teslim alırım?

?

Ödeme nasıl yapılır?

?

Vazgeçme veya satışın iptalinin talep edilmesi durumlarında süreç nasıl işler?

?

Eserin orjinalliği ile ilgili bir belgelendirme yapılıyor mu?

?

Müzayede sonuçlarını nasıl görebilirim?